Cultură şi învăţământ

Cultură

În comuna Sălătrucu există 3 cămine culturale funcŃionale si anume:
• Cămin Cultural Sălătrucu Centru
• Cămin Cultural Sălătrucu de Sus
• Cămin Cultural Văleni
Ca si activităţi desfăsurate în cadrul acestor cămine se pot menŃiona serbările de sfârsit de an scolar, dar sunt organizate si nunti si botezuri.
De asemenea, există 2 biblioteci:
• Biblioteca Comunala - 8369 volume
• Biblioteca scolară - 6735 volume
Ambele clădiri se află în stare bună.
În anul 1938 s-a ridicat Monumentul Eroilor din primul război mondial, iar crucea de la monument datează din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.
În cătunul Bocăniţa se află un schit construit în anul 1852 de un descendent al Brătienilor.
În satul Văleni se află Mănăstirea cu acelasi nume, atestată documentar din anul 1662. În prezent în Mănăstirea Văleni locuiesc 33 de maici si un preot călugăr.Mânăstirea poartă Hramul "Adormirea Maicii Domnului" (15 august) si este asezată la 23 km NV de Curtea de Arges, 58 km NV de Pitesti, 40 km NE de Rm. Vâlcea. Este prima biserică construită din lemn de Zosima Schimonahul, fost Zaharia Grădisteanu (1691-1692). Biserica a fost mărită în 1810 de Dorotei arhimandritul, zugrăvită de stareŃa Platonida (1826-1829) si a fost reclădită pe acelasi loc de Ghenadie al IIlea al Argesului (1883-1884).
Biserica actuală a fost zidită în 1888 de preotul Iosif si obstea mânăstirii, rezidită din temelie de Episcopul Iosif al Argesului (1941-1955);
Biserica bolniţa cu hramul "Învierea lui Lazăr" (Sâmbăta Floriilor), zidită de schimonahul Iosif Cotmeanu, vechi cruci de piatra; arhondaric.
 
 

Invăţământ


În această comună procesul de învăţământ se desfăsoară în 3 scoli cu clasele I-IV şi o scoală cu clasele I-VIII după cum urmează:
Scoală cu clasele I-VIII, Sălătrucu Centru-la o distanţa de 3 km
Scoala cu clasele I-IV Văleni-la o distanţa de 1 km
Scoala cu clasele I-IV Bocăniţa- la o distanţa de 1 km
Scoala cu clasele I-IV Sălătrucu de Sus-la o distanţa de 1 km


Dotările de care dispun aceste unităţi de învăţământ sunt:


Scoala cu clasele I-VIII- Sălătrucu Centru:
• laboratoare de chimie, biologie, romana, istorie, informatica (14 calculatoare, din care 7 conectate la Internet),
• telefon, fax
• apă curentă, energie electrică
• starea clădirii - bună


Scoala cu clasele I-IV Bocăniţa .
• apă curentă, energie electrică
• 2 calculatoare fără conexiune la Internet
• Starea clădirii - bună


Scoala cu clasele I-IV Sălătrucu de Sus
• apă curentă, energie electrică
• 2 calculatoare fără conexiune la Internet
• Starea clădirii - bună


Scoala cu clasele I-IV Văleni
• apă curentă, energie electrică
• 2 calculatoare fără conexiune la Internet
• Starea clădirii - bună