Economia

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA A COMUNEI

Principalele ramuri ale economiei, întâlnite în comuna Sălătrucu, sunt: exploatările forestiere si agricultura, cu cele două ramuri, cultivarea plantelor si a pomilor fructiferi si cresterea animalelor.
Sălătrucu fiind asezată într-o regiune de munte, ocupaţiile locuitorilor săi au fost determinate direct de condiţiile geografice si climatice. Exploatarea si prelucrarea lemnului, alături de cresterea animalelor si cultivarea pomilor fructiferi au fost si se menţin ca principale activităţi economice ale locuitorilor comunei. Agricultura se practică pe terenuri restrânse, cultivându-se în special cartofi, porumb si, mai puŃin, ovăz
si cânepă.

Comuna acoperă o suprafaţă de peste 13.575 ha, din care:
• păsune - 1725 ha,
• livezi - 233 ha,
• fâneŃe - 566 ha,
• păduri - 10.600 ha,
• teren arabil - 266 ha,
• drumuri - 39 ha,
• curţi si construcţii - 34 ha.

Referitor la cresterea animalelor, în comuna Sălătrucu se cresc în special ovine si bovine. Această activitate este favorizată de faptul că păsunea de aici acoperă peste 1000 ha, iar golurile alpine cca. 2000 ha.
De asemenea, în comuna Sălătrucu îsi desfăsoară activitatea un număr de 25 de agenţi economici, din care 7 au ca domeniu de activitate comerţul, iar ceilalţi 18 se ocupăcu exploatări forestiere si prelucrarea lemnului. Acesta este un domeniu care poate fi dezvoltat prin amenajarea unor fabrici de mobilă, case din lemn, profile din lemn etc.
În ceea ce priveste potenţialul turistic, în această comună există 3 pensiuni agroturistice, cu o capacitate de cazare de 35 de locuri. Pe lângă peisajul si relieful deosebit,între atracţiile turistice locale se remarcă mănăstirile si bisericile monumente istorice, tradiţiile si obiceiurile locale, precum si gastronomia specifică.