Infrastructura


Infrastructura de transport

Infrastructura de transport este asigurată de drumul judeţean DJ 703 H cu o lungime totală de 12 km, din care 7 km sunt asfaltaţi.De asemenea, există 7,10 km de drumuri comunale asfaltate si încă 36 km de drumuri comunale pietruite.
În reţeaua de drumuri sunt incluse 4 poduri - amplasate peste râul Topolog si 15 podeţe.
Transportul în comun se realizează cu maxi - taxi, prin intermediul a doua firme de transport persoane, pe ruta Sălătrucu - Curtea de Arges. Cursele sunt la interval de o oră,iar preŃul unui bilet este de 6,5 lei.
 
Mediu

Alimentare cu apă
Comuna Sălătrucu dispune de o reţea de distribuţie a apei potabile cu o lungime de 35 km, si 2 bazine de inmagazidare cu o capacitate de 300mc fiecare. Sursa de apă potabilă o constituie 3 izvoare de suprafaţă, a căror apă este tratată cu ajutorul unei staţii de tratare a apei, funcţională . Numărul de locuinţe racordate la această reţea este de 500.
Managementul deseurilor
Comuna Sălătrucu dispune de un sistem centralizat de gestionare a deseurilor menajere si are platforma de depozitare a deseurilor menajere , un tractor  o autogunoiera in coproprietate cu Primaria Comunei Suici. Periodic deseurile menajere sunt stranse si transportate la Gropile de gunoi din Judetul Arges.
Canalizare
În prezent comuna Sălătrucu nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeră, locuitorii având rezolvată evacuarea apelor menajere prin latrine uscate.InexistenŃa unui sistem adecvat de canalizare care să permită colectarea si evacuarea apelor uzate menajere are consecinţe negative asupra stării de sănătate a populaţiei, deoarece prin evacuarea directă în mediul înconjurător, acestea se infiltrează şi poluează pânza de apă freatică.
 

Infrastructura de sănătate si asistenţă socială

În comuna Sălătrucu serviciile medicale sunt asigurate de către 1 medic si 1 asistenta medicala.
In incinta Dispensarului Uman Salatrucu  exista si o farmacie.
Beneficiari ajutor social:
• anul 2004 - 149 dosare pe lună
• anul 2005 - 144 dosare pe lună
• anul 2006 - 125 dosare pe lună
• anul 2007 - 80 dosare pe lună;
Asistenţi personali - 9 persoane.