Proiecte implementate


PROIECTE IMPLEMENTATE SI SURSA DE FINANŢARE

 - Cămin Cultural Văleni - sursa de finanţare - Buget Local (Consiliul Judeţean Arges)
 - Alimentare cu apă potabilă - sursa de finanţare - Buget Local (Consiliul Judeţean Arges)
 - Sistem de gestionare a deseurilor menajere ( fonduri europene)
 - Alimentare cu apa (captare izvor) si statie de epurare ( OG 7/2006)
 - Covor bituminos DC 238 - Salatrucu de Jos - Salatrucu de Sus - Buget local ( Consiliul Judetean Arges)
 - Asfaltare DC Valeni-Manastirea Valeni - Buget local (Consiliul Judetean Arges) 
 - Reabilitarea Scolilor din comuna - Buget local ( Consiliul Judetean arges, Fonduri europene - Banca Mondiala)
PROIECTE IN DERULARE

- Modernizare reţea de iluminat public - Comuna Sălătrucu (buget local - Consiliul Judetean Arges)
- Reabilitare distributie alimentare cu apa Comuna Salatrucu ( HG 577/1997)
- Extindere imobil primarie S+M+P (buget local- Consiliul Judetean Arges)
- Reabilitare modernizare si dotare Camin Cultural Salatrucu Centru ( Buget local - Consiliul judetean Arges)
- Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea silviculturii in comuna Salatrucu ( Fonduri europene - masura 125)
- Infiintare centru local de informare turistica in zona montana a vaii Topolog Comuna Salatrucu ( Fonduri europene - masura 313)
PROIECTE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTARE
- Prima infiintare retea publica de ape uzate - Comuna Salatrucu
- Protectie impotriva inundatiilor si combaterea eroziunii solului in catunul Bocanita , construire pod trecere peste raul Topolog
- Asfaltare drumuri si strazi comunale